Torvets sydlige side

Huset til venstre kaldtes Renaurds hus. Det blev revet ned i 1912 og byggematerialerne blev smidt ned i Torvets offentlige vandpost som ses helt til venstre.

Det store røde hus – Torvet 3 – er nu indrettet til lejligheder. Det blev opført i 1867 og er ikke ændret væsentligt siden.

Det lave lyse hus til højre er Torvet 5. Det har fået sit nuværende udseende omkring 1803 og blev gennemgribende restaureret i 1976-78.

Statuen af Kong Frederik VII er flyttet, så den nu står midt på Torvet. Da billedet blev taget var der direkte indkørsel fra Storgade til Søgade.

Vi kender ikke den nøjagtige datering, men det er før 1893.