Statistik

Antal journaler i Arkibas 1306
Antal registreringer i Arkibas 11290
De digitale samlingers størrelse
i GB pr. 01.06.2019

20,1 GB
Samlingernes størrelse
(hyldemeter) pr. 31.12.2017

445
Årets tilvækst
af arkivalier (meter)

10
Antal billeder
pr. 31.12.2017

151.000
Årets tilvækst
af digitale arkivalier i GB

Ukendt
Antal besøgende
– på arkivet (fysiske gæster)
– til foredrag, byvandringer, arkivernes dag etc.
– på arkivets hjemmeside

466
  80
289
Antal sidevisninger
på arkivets offentlige søgedatabaser på internettet

75.489
Antal telefoniske henvendelser 30
Antal lønnede medarbejdere
angivet i årsværk/fuldtidsstillinger

0,41
Frivillige medarbejderes arbejdstimer
for hele året

1800