Sorøs bedst gemte kunstværk

Et af Sorøs mest ukendte kunstværker befinder sig godt skjult på Sorø Bibliotek

I 1926 fik Sorø Bibliotek lokaler i Storgade 7. Det drejede sig i første omgang om 1. salen i bygningen mellem Herrernes Gård mod Storgade og pakhuset i gården. Lokalet havde tidligere været brugt af Banken for Sorø og Omegn, og der var indgang gennem et pompøst indgangsparti og en flot trappeopgang til 1. sal.

Denne indgang blev bevaret indtil 1956 hvor Sorø Kommune havde købt Herrernes Gård og renoveret bygningen, så den fik den facade mod Storgade vi kender i dag. Indgangen til Biblioteket var stadigvæk fra Storgade og op ad trappen.

Til den flotte, men noget golde trappeopgang, fik Sorø Kommune i 1958-59 foræret et kunstværk fra Ny Carlsberg fondet. Det er et relief af billedhuggeren Karl Otto Johansen, som forestiller de unge herrer til hest.

Karl Otto Johansen var en betydningsfuld og alsidig kunstner som havde dyr som det foretrukne motiv. Han var i mange år medlem af Corner-gruppen, og i en del år var han også tilknyttet Bing & Grøndahl, hvor han modellerede figurer og relieffer. Han døde i 2010 92 år gammel.

Relieffet i Sorø blev afsløret i januar 1959, og det kunne beskues af alle besøgende på Biblioteket lige til en større udvidelse og ombygning i 1979. Herefter blev indgangen til Biblioteket flyttet, og trappen blev til en bagtrappe som kun benyttes af personale.

Det har været overvejet om kunstværket kunne placeres et mere synligt sted, men det er oprindeligt udformet til lige nøjagtig den placering det har, og vil være meget svært af flytte.