Familien Nielsen & Vennelyst

Handelsgartneriet

Historien begyndte egentlig i Bromme, hvor tømrermester Hans Peter Nielsen, født 3. november 1857 i Bromme, havde virksomhed. Han havde hørt om, at i Lynge Sogn var der en religiøs vækkelse, især omkring Stenstrup, og pastor Olsen i Lynge var også en særdeles aktiv præst i sognet. Hans Peter Nielsen var tiltrukket af disse tanker, og han besluttede at flytte til Lynge med sin virksomhed, familie og hustruen Kirsten Marie, født den 21. maj 1865 i Sandby.

Han købte i 1903 af en Hans Frederiksen handelsgartneriet på Topshøjvej 2, matrikelnumrene 3A og 39 i Lynge (1). Bygningerne på matrikel 3A, et tømrerværksted og en bolig, solgte Hans Peter Nielsen i 1905. Der var planer om et forsamlingshus i Lynge, og det kunne passende ligge på Topshøjvej 2.

En af hovedkræfterne bag etablering af forsamlingshuset var gårdejer Kristian Jørgensen på Søgården i Suserup. Han og en kreds af især bønderne i byen købte grunden, og de kunne senere i 1905 indvie Lynge Forsamlingshus, som stadig ligger der og fungerer som samlingssted i byen.

Billedet er et fotografi i brunlige nuancer af huset på adressen Svinget 3. Foran står syv herrer og damer i deres pæne tøj. Over indgangen hænger et skilt med teksten Afholds-Restauration.
Billede af Lynge Forsamlingshus ca. 1910, hvor der var afholdsrestaurant. På billedet kan læses et skilt: “Afholds-Restauration”.

Svinget 3

Ved salget byggede Hans Peter Nielsen på Svinget 3 (matrikelnummer 39) huset “Vennelyst” – hvor der før havde ligget et hus, som brændte omkring århundredeskiftet. Det nye hus fik navn efter området, der lokalt var kendt som Vennerslyst. Navnet blev markeret med en navneplade, som stadig ses på den nordlige facade.

Jorden, hvorpå Hans Peter Nielsen drev gartneri frem til salget, solgte han til en Jens Larsen i 1908. Gartneriet videreførtes på Svinget 3, hvor der også var en værkstedsbygning delt i tømrerværksted og hestestald. Der blev leveret grøntsager fra gartneriet til Sorø Husholdningsskole og Ankerhus i Sorø, og der blev solgt grøntsager på Sorø Torv.

Telefoncentralen

I det nye hus blev der i 1913 indrettet den første Topshøj Andelscentral, der var telefoncentral for 21 abonnenter (2). Centralen blev betjent af familien Nielsen, men da der hen over årene kom flere numre på tavlen, blev der ansat medhjælp.

På dette tidspunkt og frem til sin død i 1927 havde den driftige Hans Peter Nielsen tre hverv: Centralbestyrer, tømrermester og handelsgartner. KTAS overtog drift af centralen i 1919, og efter farens død overtog sønnen Emanuel Scharla Nielsen arbejdet som handelsgartner og centralbestyrer frem til 1947, hvor centralen havde 65 abonnenter. Sønnen solgte herefter ejendommen til en Felix Mikkelsen og flyttede med sin familie til Ringsted og efter yderligere et år videre til Næstved (3).

Topshøj central blev nedlagt i 1965.

Naina Umiltha Scharla Nielsen

Fotografi i gråtoner, familiefoto foran hus, de seks i bagerste række står op, de tre i forreste rækker sidder ned.
Familiefoto fra cirka 1909 med 9 personer, fotograferet ved hjemmet “Vennelyst”, Svinget 3, Lynge. Familie til tømrermester Hans Peter Nielsen. Siddende fra venstre: Hans Peter Nielsen (1857-1927), Amanda Dusinia Scharla Nielsen (1902-1923), Kirsten Marie Caroline Nielsen, født Petersen (1865-1930). Stående fra venstre: Ung dame ukendt, Hans Christian Scharla Nielsen (1885-1968), Agnes Marie Scharla Nielsen (1892-1977), Carl Marius Scharla Nielsen (1889-1961), Eugen Emanuel Scharla Nielsen (1886-1966), Naina Umiltha Scharla Nielsen (1893-1934)

På Svinget 3 voksede en børneflok op, hvoraf 2 sønner og en datter udvandrede til Canada, og en anden datter Naina rejste til Færøerne. Hun var uddannet som husholdningslærer på “Ankerhus”. Her blev også nogle unge piger fra Færøerne uddannet, og Naina fik lyst til at se øerne højt mod nord. Hun rejste derop og startede fra grunden en husholdningsskole i Thorshavn. Hun døde desværre kun 41 år gammel, og en stor flok meget taknemmelige færinger stod på kajen, da Naina blev sejlet hjem til Danmark for at blive begravet på Lynge Kirkegård i familiens store gravsted, der ligger lige indenfor kirkemuren mod vest. På Færøerne samlede Nainas mange venner økonomiske midler ind, og en stor flot gravsten med inskription blev sendt til Danmark og rejste på gravstedet som minde over Naina og familien Scharla Nielsens tilknytning til Færøerne.

Fotografi i brune nuancer af familien Nielsen i deres stue på adressen Svinget 3
Familien Scarla Nielsen, 1920.

Kilder:
1: Tingbogen
2: En samtidig telefonbog og Telemuseet på Købmagergade i København
3: Fortalt af Robert Scharla Nielsen, søn af Emanuel Scharla Nielsen, i 2015

Skriv en kommentar