Velkommen

Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn

Vi dækker bevaringen af en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner i den gamle Sorø Kommune, der udgøres af sognene Alsted, Bjernede, Vester Broby, Bromme, Fjenneslev, Lynge, Pedersborg, Slaglille og Sorø.

Du kan søge i arkivets over ti tusinde registrerede materialer på arkiv.dk, hvor du også kan søge i landets øvrige arkivers materialer.

Det lokalhistoriske arkiv er en del af lokalsamfundets fælles hukommelse – et sted, hvor vi som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie.

Omdrejningspunktet for arkivernes virke er et lokalområdes historiske materiale i skrift, tale og billeder til forskel fra eksempelvis museerne, der først og fremmest indsamler genstande.

Lokalarkiverne rummer en unik samling af historisk materiale, der fortæller om livet i et bestemt område, og arkivmaterialets mange spændende oplysninger kan bruges på vidt forskellige måder og til vidt forskellige formål.

Derfor samarbejder arkiverne også med forskellige brugere, høj og lav, ung og gammel – og på mange forskellige måder.​

På denne måde er lokalarkiverne med til at udføre et stort folkeoplysende arbejde for alle, der er interesseret i deres lokalområde.

Lokalarkivernes samlinger er til rådighed for alle. Der er offentlig adgang og det er gratis at bruge arkivet – dog betales for fotokopier og lignende.

Se også kommunens øvrige arkiver.

Lokalarkivet på Storgade

Faciliteter
Læseapparat til mikrokort
Læseapparat til mikrofilm (uden kopieringsmulighed)
Læsesal med 14 siddepladser
Der er mulighed for at tage fotokopier
PC med internetadgang og scanner
Trådløst netværk

I arkivet kan man bl.a. finde følgende:

Folketællinger
1787 – 1911
1916 og 1921

Kirkebøger
Alsted 1645-1891
Bjernede 1808-1891
Broby 1629-1891
Bromme 1750-1891
Fjenneslev 1645-1891
Lynge 1628-1894
Pedersborg 1663-1891
Slaglille 1808-1891
Sorø 1690-1874

Brandforsikringsprotokoller
Sorø 1811-1812
Sorø 1818-1966

Brandtaksationsprotokoller
Sorø 1801-1807
Sorø 1811-1935

Aviser
Venstres Folkeblad 1922-1957 (ukomplet)
Sorø Amtstidende 1934-1963 (ukomplet)
Sjællands Tidende 1963-1981 (ukomplet)

Bogsamling
Ca. 600 bind.

En personalhistorisk samling

En topografisk samling

En saglig afdeling bestående at arkivalier, fotografier, avisudklip m.m.

Oluf Olsens Arkiv
Forhenværende kommunebogholder Oluf Olsen, der døde i 1972, testamenterede sin store samling af lokalhistoriske optegnelser til arkivet i Sorø. De omtrent 10.000 håndskrevne sider indeholder uvurderlige oplysninger om især Alsted, Lynge og Broby sogne.

Lokalhistorisk arkiv i tal

Arkivnavn


Lokalhistorisk Arkiv
for Sorø og Omegn

Arkivnummer

340-02

Medlem af

SLA

Samlingernes størrelse
(hyldemeter) pr. 31.12.2017
445

Årets tilvækst af arkivalier (meter)

10

Antal billeder pr. 31.12.2017

151.000

De digitale samlingers størrelse
i GB pr. 31.12.201
Ukendt

Årets tilvækst
af digitale arkivalier i GB
Ukendt

Antal besøgende på arkivet
(fysiske gæster)
466

Antal besøgende til foredrag,
byvandringer, arkivernes dag etc.
80

Antal besøgende
på arkivets hjemmeside
289

Antal sidevisninger på arkivets
offentlige søgedatabaser på internettet
75.489

Antal telefoniske henvendelser

30

Antal lønnede medarbejdere angivet
i årsværk/fuldtidsstillinger
0,41

Frivillige medarbejderes arbejdstimer
for hele året
1800