Festpladser omkring Sorø – Hjortnæs

Tæt på Kongebroen ligger skovløberstedet Hjortnæs, der også havde stort besøg hele sommeren igennem. Det har nu adressen Parnasvej 2. Her kom især arbejderfamilier, mens ”de borgerlige” kom på Parnas. Skovløberen hed Peter Sørensen indtil 1889, men før ham Jens Madsen, Blegemanden kaldet. Han modtog tøj til blegning. Derefter Niels Peter Jensen til 1907 og Niels Christian Hansen til 1924. Oluf Bendtsen 1924-62. I hans tid standsede besøgene. For øvrigt kaldte borgerne huset for Hjortnæshuset, mens Akademiet brugte navnet Frederiksyndest.

Aage Christensen skrev i ”Jul i Sorø” 1974: Fornøjelserne var små og få dengang, men der var et dejligt familiesammenhold. Arbejderne og de små håndværksmestre tog til Hjortnæs, hvor alle var glade og hvor der var et godt sammenhold blandt de voksne og børnene. Det var tiden omkring 1. verdenskrig.