Storgade 48 – Soelberg & Søn

Storgade 48 ligger der hvor den gamle byport var. Der er en plade i fortovet. Soelberg var slagter på stedet fra 1903. Der var slagteri i gården bag forretningen.
I 1932/33 blev den gamle bygning revet ned, og den nuværende opført. Det var Soelbergs søn Chr. Peter Soelberg, som indrettede en moderne slagterforretning i det nye hus.
Familien drev butikken indtil 1980. Siden har der været isenkræmmer og antikvitetshandel.