Du er her: Sorø Leksikon - Sorø-søerne


Sorø-søerne.

Sorø Sø set fra Kongebroen på Slagelsevej


Sorø var oprindelig en ø, omkranset af Sorø Sø, Pedersborg Sø og Tuel Sø. Efter en sænkning af vandstanden er der nu tydeligt 3 søer, idet den østlige del af Sorø Sø (Flommen) blev tørlagt i 1800-tallet. Takket være en intensiv miljøindsats er vandet i sorøsøerne rent og fint.

Sorø sø: Der er en sti hele vejen rundt om søen, og det er populært at gå turen rundt om den, en tur på 8,2 km. På vejen passeres bl.a. Feldskov-pavillonen og stien løber gennem Akademihaven. Der kan bades i søen ved Skjolden, den østlige side af Smalsøen, nær Slagelsevej.

Ved Sorø Sø ligger byens søsportsklubber samlet.

I sommersæsonen er der bådfart på søen. Oplysninger på turistkontoret.

Tuel Sø: er den lavestliggende (og den dybeste) af de tre søer. Stien rundt om den er på 6 km. Søen grænser op til Søskoven, hvor bl.a. amtets gymnastikopvisninger foregår hvert år i juni måned.

Pedersborg Sø er den mindste. Turen rundt om søen er 2,5 km. På rundturen passeres Pedersborg kirke, Sorø Camping og Ankerhus Seminarium.