Du er her: Sorø Leksikon - Bådfarten
Logo for Sorø
          Kommune

Bådfarten på Sorø Sø


I 1800-tallet var der et rigt liv af robåde, sejlbåde, joller og pramme mellem hinanden på vej til eller fra Parnas, eller bare en tur ud på vandet. I 100 år fra 1870- 1970 sejlede tillige turbåde over søen til Parnas. Forlystelsesstedet Parnas brændte i 1970 efter et lynnedslag og blev ikke genopbygget. Sejladsen standsede kort tid efter.

I 1997 forsøgte man at genoplive ideen. Det lykkedes at finde en båd til 76 personer. Ideen blev en succes og båden sejler stadig om sommeren hver onsdag, lørdag og søndag.