Du er her: Sorø Leksikon - Ankerhus og Magdalene Lauridsen
Logo for Sorø
          Kommune
Ankerhus og Magdalene Lauridsen


Kristen Bjerre var den første forstander på den nyoprettede Sorø Højskole. Her blev Eline Eriksen og Magdalene Lauridsen ansat af ”Højskolemor”, Jutta Boysen Møller.

Jutta Bøjsen Møller opdagede hurtigt, at der var muligheder i den praktisk dygtige Eline Eriksen og Magdalene Lauridsen med evner i praktisk tilrettelægning og udvikling af ideer.

Disse to oprettede Sorø Husholdningsskole i 1895, først i lejede lokaler i Rolighed, og i 1897 i den kendte bygning på Holbergsvej, tegnet af den kendte arkitekt F.C.C. Hansen. Vejene skiltes for de to idet Magdalene Lauridsen ønskede at oprette lærerindekurser. I 1902 byggede hun den første Ankerhus-bygning på en grund på 35 tdl. vest for Sorø Smalsø.

Herfra organiserede hun gennem landboforeningerne uddannelse af over 50.000 kvinder samt et stort antal lærerinder. Siden den første bygning er der jævnligt kommet nye bygninger til, bl.a. forskoleseminarium og bibliotek på den anden side af søen, en ny gymnastiksal fra 1916, en ny hovedbygning fra 1922/23, nyt skolekøkken fra 1934 og en ny undervisningsfløj i 1970-erne.

Der blev også bygget tre kollegier – i alt en bygningsmasse på over 7000 m2 på en grund på 53.000m2.

Ankerhus er i dag rammen om uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed under CVU.

Husholdningsdelen lukket ned i 1995. Det er hensigten at flytte uddannelsen til Slagelse, når nye bygninger til formålet er klar.  Ankerhus-bygningerne er solgt. Den ældste bygning med erindringer fra Magdalene Lauridsen søges bevaret.

Magdalene Lauridsen var i 1899 på studietur til England. I 1906 oprettede hun Ankerhus Husholdningsskole og Seminarium. Hun lagde vægt på at uddanne kvinder til landhusholdninger og for husholdningsundervisning i folkeskolen.

Hun var stærkt engageret i nordisk samarbejde og hun stiftede De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger.

Magdalene Lauridsen blev i 1911 gift med højskolelærer Peter Dam. Han døde i 1918. Hendes stedsøn, Folmer Dam, fortsatte hendes arbejde.

Lokalhistorisk arkiv 2019.


Relaterede emner:
Folmer Dam