Du er her: Sorø Leksikon - Pedersborg Kirke
Logo for Sorø
          Kommune

Pedersborg Kirke.


Se på OplevSorø hvad der sker i Pedersborg Kirke.

Den nuværende kirke, som er fra 1300-tallet, er opført på stedet, hvor Peder Torstensens borg var anlagt. Man genanvendte kampestenskvadrene fra borgen og fra en tidligere rundkirke, men
også det nye materiale, munkesten, ses i kirkens ydermure.

Oprindelig bestod kirken kun af det korte skib og det lille kor mod øst. Rester af kalkmalerier i koret samt et par indvielseskors viser, at koret har haft fladt loft. Skibet var oprindelig bygget med hvælvinger for øje. Disse blev først opmuret i 1400-tallet.

Mandsindgang i syd. Omkring 1550 tilføjedes tårnet mod nord og mod syd sideskibet – kaldet ”Haugerup-kirken” efter en landsby i sognet.

Inventar: Et stort egetræs krucifiks fra 1450. Altertavlen er sengotisk med to fløje. Her ses Jesu lidelseshistorie. Prædikestol i højrenæssance fra ca. 1600. Døbefont i egetræ ca. 1650. På præstetavlen i tårnrummet nævnes Peter Christian Kierkegaard, senere biskop i Ålborg og broder til Søren Kierkegaard.