Du er her: Sorø Leksikon - Sorø Højskole


Sorø Højskole

Postkort af Sorø Højskole på Banevej - tidligere Skælskørvej


Blev oprettet midt i provisorietiden. Højskolerne var dengang oftest grundlagt på partiet venstres idegrundlag og derfor en torn i øjet på det stærkt konservative styre.

Højskolens oprettelse skyldes højskolelærer redaktør Frederik Martin, der var ansat som redaktør på Sorø Folketidende. Skolen begyndte sin virksomhed i jan. 1883 i lejede lokaler, fra aug. 1883 med højskolelærer Peter Svegaard som forstander. Provisorieregeringen fjernede statstilskuddet, så skolen lukkede i 1887. Svegaard oprettede derefter den endnu kendte boghandel i Sorø.

Redaktør Martin fortsatte bestræbelserne og i sept. 1888 blev skolen genindviet i egne bygninger på Banevej 30 med kapellan Kristen Bjerre som leder og Jutta Bøjsen Møller som højskolemor. Skolen fik snart 150 elever. Skolen blev fra 1900 ledet af A.D.Dalsgaard i 22 år. Her var en af lærerne Karl Elnegaard indtil 1907, hvor skolen kun havde piger på holdene.

Fra 1907 blev det en ren pigeskole med et sommerhold og et vinterhold. Efterfølgeren havde igen karlehold om vinteren. Eleverne blev med tiden yngre og yngre så fra 1927 førtes skolen videre som en ren ungdomsskole - Sorø Ungdomsskole nu på Topshøjvej 50.

To af højskolens første medarbejdere, Eline Eriksen og
Magdalene Lauridsen
oprettede i 1895 Sorø Husholdningsskole, nu på Holbergsvej. Magdalene fortsatte få år efter alene ved at oprette Ankerhus husholdningsseminarium, med lærerindeuddannelse som det oprindelige grundlag. Begge skole lever i bedste velgående i dag.