Du er her: Sorø Leksikon - Sorø Husholdningsskole


Sorø Husholdningsskole.Sorø Husholdningsskole har sin rod i den daværende Sorø Højskole. Pionererne var højskolemor Jutta Bojesen Møller og to af skolens medarbejdere, Eline Eriksen og Magdalene Lauridsen. De mente, at piger burde have en huslig uddannelse.

I 1895 startede de Danmarks ældste husholdningsskole i lejede lokaler. I 1897 toges en ny skolebygning i brug på Holbergsvej tegnet af den kendte arkitekt F.C.C. Hansen. Der var elever nok, men ikke en læreruddannelse til at undervise dem, så i 1902 købte Magdalene Lauridsen 24 td.l. vest for Pedersborg sø og byggede ”Ankerhus”. Hertil knyttedes så uddannelsen af lærerinder. Fra 1906 var Eline Eriksen alene om Sorø Husholdningsskole, men de 2 skoler havde markante og energiske ledere i de to kvinder. I 1917 købte frk. Elisabeth Vestergaard skolen. Også hun var en dygtig og effektiv myndig personlighed, en naturlig leder af skolen i 47 år.

I 1927 tilføjede hun som den første i landet barnepleje som undervisningsfag på skolen, ved at oprette en vuggestue til skolen i en bygning ved siden af, også tegnet af F.C.C.Hansen. I forbindelse med frk. Vestergaards død i 1964 ændredes skolen til at være en selvstændig institution med en af skolens lærere, C. M. (kaldet Musse) Wille Møller, som leder.

Skolen er i dag en moderne almendannende kostskole med udgangspunkt i ”krop og kost, design og idræt”. I dag er der også drenge blandt eleverne.