Du er her: Sorø Leksikon - Stiftelsen Sorø Akademi


Stiftelsen Sorø AkademiStiftelsen er en erhvervsdrivende fond med stor betydning for Sorøs ve og vel, senest ændret i 1995. Stiftelsen Sorø Akademi er en helt speciel konstruktion. Fundatsen er oprindelig fra 1586.

Hovedformålet er at drive gymnasiet: Sorø Akademis Skole, samt et antal historiske bygninger herunder Sorø Klosterkirke. Ordet Akademi stammer fra 1623, og der var akademier indtil 1849, nu et gymnasium med 6-7 spor og ca. 500 elever.

Ca. 10 mill. bruges årligt til skolen og kirken. Gymnasiet drives som en statsskole. Staten betaler driften af skolen, og Stiftelsen betaler bygningerne og deres vedligeholdelse. Stiftelsen ejer 4300 ha skov. Træet sælges især til Asien og USA.

Haven er et lystanlæg for skolens elever og for besøgende i almindelighed. Den er en del af kulturinstitutionen. Stiftelsen har ca. 50 huse på landet og 22 i byen, samt landbrugene Mørup på 248 ha og Nordruplund på 245 ha. Desuden er der bortforpagtet ca.170 ha. En betydelig indtægtskilde er grusgravning.

Klosterkirken er Danmarks største privatejede kirke.

Skolens naturhistoriske samling er udlånt til Kongskilde Fritidsgård.