Du er her: Sorø Leksikon - Sorø Akademis Skole efter 1849


Sorø Akademis skole efter 1849.Den nye grundlov og Grundtvigs tanker lukkede akademiet i 1849, men skabte en ny skole.

Professor Madvig skabte en skole med vægt på moderne sprog, geografi, naturhistorie, dansk, historie, matematik og fysik. I 1871 deltes undervisningen i 2 linier i de ældste klasser.

Skole-reformen i 1903 gav pigerne adgang til gymnasiet, men ikke til at bo der. Skolen fulgte herefter de ændringer, der skete i det øvrige land i 1958.

Fra 1992 er stedet udelukkende et gymnasium med tilhørende 10. klasse med i alt næsten 500 elever.