Du er her: Sorø Leksikon - Flommen


Flommen


Kaldes området øst for byen og Møllerenden og nord for Banevejen. Da munkene kom til Sor-øen i 1100-tallet var det en ø. Senere er vandstanden sænket flere gange. I 1500-tallet var der en ridesti/vej hvor Ringstedvej nu skærer den nordlige ende af Flommen. I 1808 anlagdes Fægangen (til brug for sorøborgernes kvæg) ud over den tidligere søbund til engarealer der. I 1828 sænkedes vandstanden i Sorø Sø igen ved gennemstrømningen fra Sorø Sø til Pedersborg sø, hvorefter den østlige del af søen udtørredes fra sump til eng og skov, og øerne Ælle holmen og de to Gåseøerne blev til fast land. I 1848 forlænges Fægangen ud til Store Ladegård på kongens befaling. Kun om vinteren oversvømmes noget af Flommen, så den kan anvendes til skøjteløb. Flomstien over til Gåseøen er anlagt omkring 1840 og fortsætter til Frederiksberg. I 1854-55 anlagdes Banevejen over Flommen, så denne blev afskåret fra søen. En banelinie blev anlagt over flommen i 1901-1903 ind til en bystation – og videre til Vedde.

Nu ligger Flommen som et smukt rekreativt område lige uden for byen med eng og skov. Den nu nedlagte bane over Flommen er blevet til en gang- og cykelsti.