Du er her: Sorø Leksikon - Møllerenden
Logo for Sorø
          Kommune

Møllerenden / Møllediget


Middelalderens største ingeniørprojekt i Danmark. Munkene fra Sorø Kloster opdæmmede Pedersborg sø, og de gravede derefter en 1800 m lang rende fra Sorø Sø til Tuel Sø således, at der kunne skabes en strøm, der kunne trække en mølle og måske benyttes til at fjerne nødtørft. Den opgravede jord dannede en dæmning ind mod søen og dannede samtidig en sti, der senere blev kaldt Filosofgangen - et fantastisk ingeniørværk.

Faldet var på 3 cm pr. 100 m. I forbindelse med indvielsen af det genrejste akademi i 1827 blev Filosofgangen/Møllediget udvidet, således at de kongelige køretøjer kunne komme til Akademiet. Gennem den lille byport for nordenden af Storgade kunne disse køretøjer ikke komme. Filosofgangen /Møllediget slutter ved den gamle hovedvej/Kongens vej. Her byggedes ”Jernporten” i 1820-erne for at holde almindelige vejfarende ude fra Filosofgangen.