Du er her:Sorø Leksikon - Bredahl, Chr. Hviid
Logo for Sorø
          Kommune

Bredahl, Chr. Hviid og Damsgaard

Chr. Hviid Bredahl købte i 1820-erne Damsgård i Borød,

Gården Damsgård var et fallitbo, tømt for alt, med jord ned til Sorø Sø.
Men Bredahl var ikke en dygtig landmand, og i årene omkring 1830 fik han alvorlige problemer med at overleve. Han ville også hellere skrive.

Han havde trofaste støtter, især B.S.Ingemann, som han havde megen kontakt med. Denne, samt præsten i Pedersborg og andre, foranstaltede næsten årligt indsamlinger, så han kunne overleve. I Sorø blev han betragtet som noget af en original. Fattig og bondeklædt kom han gående til byen.

Han døde i 1860. Der kom dog først en gravsten på familiens gravsted i 1919 med teksten ”Harmens og retsindets digter”. Han blev dog ikke meget læst. Stenen er i dag sat til side. I 1917 blev der rejst en mindesten på Parnashøjen med tekst af B.S.Ingemann.

Lokalhistorisk Arkiv, 2020