Du er her: Sorø Leksikon - B.S. Ingemann
Logo for Sorø
          Kommune

B.S.Ingemann.
Ingemann boede i Sorø fra han som nygift i 1822 flyttede til byen, og til sin død i 1862. Han underviste kun lidt på Akademiet, og i mange år slet ikke. Han fik i stedet lov til at skrive romaner og digte. Især er hans morgensalmer og aftensalmer, samt hans historiske romaner kendte.

Hans hustru, Lucie Ingemann (1792-1868), født Mandix, var maler og er især kendt for sine blomstermotiver. Ligeledes malede hun en del altertavler, som i mange år hængte rundt om i omegnens kirker.

Ingemanns hus var i guldaldertiden et mødested for mange af de senere kendte personer fra guldaldertiden. H.C.Andersen, Thorvaldsen og Oehlenschlæger og mange flere kom her.

Ingemann var meget populær, også mens han levede. På hans 70-årsdag fik han på husets havetrappe overrakt et guldhorn som en folkegave tilvejebragt ved en indsamling.

Ingemann blev begravet på Sorø Gl. Kirkegaard.