Du er her: Sorø Leksikon - Vindelbrohuset


VindelbrohusetVindelbrohuset ligger ved Ringstedvej, nær byskiltet og broen over Møllerenden.. Da vejen blev bygget først i 1600-tallet, var det Chr.IV’s private vej (den alfare vej gik syd om byen og Sorø Sø), og for at forhindre andre i at benytte kongens vej, blev der opsat bomme med låse.

Huset ligger i lavningen nord for vejen og er bygget af kongen i 1640-41 til opsynsmanden Jens Vendelboe, som skulle ”tage vare på kongelig Majestæts Vej”. Vendelboes hus er med tiden blevet til Vindelbrohus.