Du er her: Sorø Leksikon - Runddyssen i Vielsted


Runddyssen i Vielsted.


Mellem St.Ebberup og Nyrup. Yngre stenalders tidligste gravform er runddyssen. Runddyssen i Vielsted har et firkantet gravkammer på 1,3 x 1 m, som dannes af 4 bæresten og en mægtig overligger. Op over bærestenene har der tidligere været jord, så kun det øverste af dækstenen har været fri. Gravhøjen er omgivet af 19 store tætstillede randsten. I nærheden ligger i øvrigt endnu en runddysse og en langdysse, en ene med 2 kamre, samt 3 langdysser.

Ved Kr. Flinterup er en runddysse og en langdysse, på Hellestrups marker 2 langdysser, den ene med et stort kammer. I Nordskoven en høj med 1 dyssekammer, mens andre er sløjfede.
Kør ad Nyrupvej og drej af ad Frenderupvej.