Du er her: Sorø Leksikon - Hellestrup


Hellestrup.

Hellestrup

Er antagelig opstået ved at nedlægge en landsby omkring 1400. Hellestrup ejedes i begyndelsen af 1600-tallet af Christian Gyldenstierne, der døde barnløs i 1617. Enken testamenterede ejendommen til jomfru Anna Grubbe, død 1658. En senere slægtning giftede sig med kongesønnen Ulrik Frederik Gyldenløve og skilte sig af med Hellestrup. Hellestrup handledes flere gange i 1700-tallet inden for militære topfolk, i 1732 til oberst Rabe von Kalckreath. Han nedlagde 4 bøndergårde og oprettede Niløsegård. Derefter oprettedes en stiftelse for ”10 velfortjente officerer eller andre skikkelige personer og 10 gamle fæstere fra de to gårde”.

På grund af gæld blev de to gårde i 1751 henlagt til Sorø Akademi med tilhørende forpligtelser. Hellestrup var da på 35 td.h., samt tiende på 75 td.h., og spredt bøndergods, men med dårligt drevet landbrug og forfaldne bygninger. Hellestrup afhændedes af Sorø Akademi som arvefæste i 1806, men måtte tages tilbage i 1825. Afhændet igen i 1854. Blandt flere ejere ses hofjægermester J.P.B. Neergaard til Skjoldenæsholm, som havde ejendommen i 30 år til 1904, derefter af Johs. Hansen og dennes søn til 1942. Købt af tændstikfabrikken H.E.Gosch og Co., som dyrkede asp og poppel til tændstikfabrikation i 40 ha, som senere er udskilt. Derefter er resten alm. landbrug. Produktionsbygningerne brændte i 1966 og igen delvis i 1970-erne. I 2001 hører der 110 ha til gården.

Som barn levede digteren Chr. Hviid Bredahl på Hellestrup, idet faderen var forpagter her nogle år.