Du er her: Sorø Leksikon - Stelen i Akademihaven


Stelen i Akademihaven.Ved Sorø sø og nær bådehuset står en stele, som oprindelig stod midt på ridebanen på Store Plads.

De gamle granitsøjler, der indtil 2006 stod på kirkegården tæt op ad kirkens nordside (p.t. sat i depot), er tiloversblevne søjlerester fra ældre klosterbygninger, muligvis midter-piller i de nu fjernede bygninger, således også stelen.

De kan have båret hvælvinger i klostret, således som det i dag ses i kapellerne ved søndre korsarm. De har tidligere stået rundt om i Akademihaven, men blev efter et besøg af Fr. VII i forbindelse med den store omlægning fra barokhave til engelsk havestil sidst i 1860-erne flyttet hertil. Stelen må høre til denne gruppe af søjler.