Du er her: Sorø Leksikon - Slaglille Kirke


Slaglille Kirke


Se på OplevSorø hvad der sker i Slaglille Kirke.


Er bygget af Trued Litle fra den berømte Hvideslægt. Kirken er ret velbevaret med romansk apsis, kor og skib og med sengotisk vesttårn. Kalkmalerierne fra 1200-tallet er hårdt restaurerede, De er i øvrigt beslægtet med Fjenneslev Kirkes. Bl.a. ”Kristus i sin herlighed” samt billedet af bygherren, Trued Litle, der rækker sin kirke til Gud, på triumfbuens vestside. Overfor et maleri af Knud den Store eller Knud Lavard. Altertavlen med maleri af den opstandne Kristus, malet af Constantin Hansen. Prædikestolen er fra renæssancen, 1590.

Der er 6 gravsten i kirken, og på kirkegården ligger politikeren C.C.Alberti begravet, død 1890. På kirkegården endvidere en mindesten over de polske flyvere, der styrtede ned med deres flyvemaskine under 2. verdenskrig.