Du er her: Sorø Leksikon - Albertistøtten
Logo for Sorø
          Kommune

Alberti og Albertistøtten.


Albertistøtten er rejst til minde om bondevennen Christian Carl Alberti (1814-1890).

Alberti var den første folketingsmand, der repræsenterede Sorøkredsen efter grundlovens indførelse i 1849, og han sad der i 40 år. Til minde om ham rejstes Albertistøtten af taknemmelige bønder på Fr.VII’s fødselsdag 1892 under stor festivitas med 2000 deltagere og mange talere. Alberti afløstes på tinge af husmand Poul Christensen. Stenen/obelisken blev flyttet ud midt i krydset i 1938 og igen flyttet til nuværende plads i 1959.

Da Alberti døde, fulgte 3000-4000 ham til hans begravelse på Slaglille Kirkegård. Det fortælles, at da de første vogne var nået til Slaglille, var de sidste ikke kørt fra Sorø. Det var Albertis søn, justitsminister P.A. Alberti, der blev en af tidens storsvindlere, ved at bedrage Bondestandens Sparekasse og andre for mange millioner.