Du er her: Sorø Leksikon - Albertistøtten
Logo for Sorø
          Kommune

Alberti og Albertistøtten.Albertistøtten er rejst til minde om bondevennen Carl Christian Alberti (1814-1890).

Alberti var uddannet jurist og overretsprokurator ved højesteret.

Alberti var den første folketingsmand, der repræsenterede Sorøkredsen efter grundlovens indførelse i 1849, og han sad der i 40 år.

Til minde om ham rejstes en mindestøtte af taknemmelige bønder i 1892 på Frederik VII’s fødselsdag under stor festivitas med 2000 deltagere og mange talere. Alberti afløstes på tinge af husmand Poul Christensen.

Obelisken stod først i nordøstsiden af krydset, blev så i 1938 flyttet ud midt i krydset og blev i 1959 flyttet til sin nuværende plads.

Alberti hørte til partiet bondevennerne og var dets formand fra 1858.

I folketinget interesserede han sig især for emner som retspleje og ministeransvarlighed. Han stemte imod grundslovsændringerne i 1866. Han stiftede ”Bondestandens Sparekasse” i 1856 og var gennem årene dens formand.

Da Alberti døde, fulgte 3000-4000 ham til hans begravelse på Slaglille kirkegård. Det fortælles, at da de første vogne nåede Slaglille, var de sidste ikke kørt fra Sorø.

På bagsiden af støtten står et vers forfattet af digteren Sophus Schandorph:

I kamp for bondens frihed

Han vokste sig så stærk,

Tænk på ham, Sjællands bonde,

Og tak ham for hans værk.

På soklen: rejst af danske mænd og kvinder.

Endvidere ses en medaljon på forsiden af stenen.

Da støtten blev rejst var det på grænsen mellem land og by – land, bl.a. med udsigt til møllen, og syd for krydset med begyndende bydannelse.

Lokalhistorisk arkiv 2019