Du er her: Sorø Leksikon - Scavenius stiftelse


Scavenius stiftelse,
Torvet 8.

Bygningen på det nordlige hjørne af Torvet og Søgade. Huset er allerede kendt i 1682, hvor ejeren var by- og birkefoged Mads Christensen. Huset ejedes i 1829-31 af etatsråd Jacob Mandix, og efter hans død i 1831 af hans datter, Lucie Mandix, gift med B.S. Ingemann.

Jacob Mandix tog 3 embedseksaminer i årene 1777-1779. Var amtmand på Bornholm 1801-4kommitteret i rentekammeret og senere deputeret. Skrev stats videnskabelige og juridiske værker. Begravet på Sorø Kirkegård.


Lektor og direktør H.F.J. Estrup købte huset i 1833 og oprettede en stiftelse for 2 lærerenker efter lærere ved Akademiet. Estrup var gift med en datter af Scaveniusfamilien, og efter hustruens død med dennes søster. Det er direktør Estrups søn, der blev den senere kendte konseilspræsident J.B.S. Estrup, som styrede Danmark ved en række provisoriske love sidst i 1800-tallet. Han er født i Urnes gård, Søgade 9.