Du er her: Sorø Leksikon - Reitzensteins Allé


Reitzensteins Allé –
Sorø Stræde - Alléen
Storgades forlængelse mod nord ud til Albertikrydset. Den var oprindelig en jordvej mellem byen og landevejen. Bred var den, 22 m, og med et stengærde på begge sider til at holde kvægtransporter ude fra markerne bag gærderne. Vejen var i årtier så ringe og med så store huller, at postvognen nægtede at køre ind til byen.

Overhofmesteren ved Sorø Akademi, von Reitzenstein, var heller ikke glad for vejen, så i vejens østlige side anlagde han i 1786 en allé til sig selv med en bom og lås i begge ender. Alleen kaldes i dag for Reitzensteins Allé eller blot Alléen.

Midt for Alleen løber en vej mod øst, kaldet Fægangen. I 1808 fik byens borgere tilladelse til at benytte en græsgang ude bag skoven til deres køer, deraf navnet.