Du er her: Sorø Leksikon - Ødemark


Ødemark


Nær Slagelse-Holbæk landevej og syd for Bromme.

Den smukke hovedbygning er fra 1880 i to stokværk på høj sokkel i nyklassicisme ved arkitekt Hans I. Holm. Stedet er kendt allerede i 1280 som hørende til Sorø Kloster.

Da klostret i 1586 blev omdannet til skole, kom Ødemark under Antvorskov. I 1664 kom den på private hænder, men nu under ordet ”ufri herregård” på 13-14 td. hartkorn. Den nye ejer var berygtet for sin strenghed mod bønderne.

Ødemark blev derefter handlet nogle gange indtil den blev skødet til etatsråd Urban Bruun, nu med 48 td. Hartkorn. Dennes enke oprettede ”Ødemark Hospital” til 5 fattige. Igen efter nogle handler mellem diverse topembedsmænd kom Ødemark til justitsråd Adam G.H. Kraft, som lagde den nærliggende Skaftelevgård under Ødemark. I 1805 ejedes gården af kammerjunker H.F.R.G. Juel, der også ejede Nordruplund. Dennes søn solgte Ødemark til forpagteren (senere kammerråd) H.J.Petersen i 1826, hvis familie ejede gården i 4 generationer til 1935.

I 1953 solgte ejeren Ødemark til statens jordlovsudvalg, som videres. Der er i 2001 328 ha til landbrug og skovdrift, samt stutteri.