Du er her: Sorø Leksikon - Bromme
Logo for Sorø
          Kommune

Bromme

Midt gennem Bromme sogn går en tunneldal, der ved tærskler er delt i flere bassiner, hvilket giver et meget varieret landskab. Her ligger også Bromme Maglesø på 81 ha og Bromme Lillesø på 15 ha.

Bromme Plantage er anlagt i slutningen af 1700-tallet, da jorden var meget ringe til landbrugsformål. Jorden var så dårlig, at den ofte ikke gav sin udsæd igen. Fæstebønderne blev flyttet til andre landsbyer. Ligesom andre skove blev også Bromme plantage ødelagt under store storme. Eksempelvis i 1863, 1880, 1894, 1902, 1931, 1934, hvor der det år blev slæbt 25.000 m3 ud, 1959, og i 1999.

Efter årtusindskiftet er noget af skoven ryddet, for at man kan udnytte de store grusforekomster, og  der skabes efterfølgende nye rekreative områder.

Bromme plantage og Bromme Lillesø er velbesøgte udflugtsmål, og der finder nogen badning sted i Bromme Maglesø.

I omegnen er fundet mange stenredskaber, der fortæller om bopladser, her kaldet Brommekulturen (ca. 11.500 f.Kr. – 10.400 f.Kr.). Vest for landevejen Holbæk-Slagelse og vest for Bromme mølle har man fundet nogle af landets ældste bopladser fra Allerødtiden.

Sorø Lokalhistoriske arkiv 2019.

Relaterede emner:
Bromme Kirke