Du er her: Sorø Leksikon - Jernporten
Logo for Sorø
          Kommune

JernportenVed Ringstedvej, lige uden for byskiltet, ses Jernporten fra 1820-erne. Her ender Filosofgangen, som løber langs Møllerenden og begynder ved Sorø Akademi.

Filosofgangen var alene for Akademiets folk og andre standspersoner. Her færdedes professorerne og samtalede.

Da kong Fr. VI i 1827 skulle indvie arkitekt Peder Mallings nyklassicistiske byggeri, måtte man i hast omdanne Filosofgangen til en kongelig kørevej. Det kongelige køretøj kunne ikke komme gennem Sorøs lille byport.

Filosofgangen blev først åbnet for offentligheden omkring 1850. Ved hovedvejen byggede man de kendte støtter og opsatte en aflåselig jernport. Hvor Filosofgangen krydser Fægangen byggedes et ledvogterhus. Ledvogteren skulle passe portene til begge sider.