Du er her: Sorø Leksikon - Lynge Præstegård
Logo for Sorø
          Kommune

Lynge præstegård.


Til Lynge kirke hører en fredet præstegård, opført i 1742 og oprindelig 4-længet. Kirkegårdens syd- og vestmur er fra middelalderen, ca.1550.

B.S.Ingemann var ofte på besøg i Lynge præstegård, og salmen ”Julen har bragt” knytter sig til familien her.

En sidelænge til Præstegården er i 2004 restaureret og indrettet til ”Sognelade”.