Du er her: Sorø Leksikon - Kongebroen
Logo for Sorø
          Kommune

Kongebroen


Chr.IV byggede veje overalt i landet, så han med sit følge og sine ministre og embedsmænd kunne komme hurtigt frem. Disse veje var for kongen og hans embedsmænd alene, så der var bom for alle sidevejene.

En af disse veje blev anlagt hen over Sor-øen først i 1600-tallet for at spare en lang tur syd om søerne. Problemet med denne vej var, at man skulle over vand tre gange, ved Krebshuset, ved Jernporten og over Sorø Smalsø. Broen over Smalsøen var nok færdig i 1625 og kaldtes skiftevis Kongebroen og Røde Bro. Den var 4½ alen bred (2½m). Den sidste omlægning af broen skete samtidig med en regulering og udvidelse af Slagelsevej i årene 1957-60. Herved forsvandt den smukke alle på broen. Fotos fra før ombygningen i 1957-59.