Du er her: Sorø Leksikon - Kirke Flinterup Kirke


Kirke Flinterup Kirke.Se på
OplevSorø hvad der sker i Kirke Flinterup Kirke.

Kirken er indviet til Jomfru Maria.

Apsis, kor og skib er romansk og i kamp, med enkeltheder i kridt- og frådsten.

Sengotisk hvælvet tårn i vest af munkesten, ca. 1500. Våbenhus i syd med blændingsgavl, ca.1500. Afvalmet renæssancekapel i nord, overvejende af kamp.

Apsidens østvindue og hvælv, samt korets nordvindue og triumfbuen m. kragbånd er oprindelige. I 1400-tallet blev kor og skib forhøjet og overhvælvet med 3 krydshvælv. Siden restaureringen i 1866-67 står kirken med blanke mure.

Kirkens altertavle fra 1633 er i bruskbarok, egetræ, med maleri på træ af nadveren. På tavlen ses våbenet for Christian Gyldenstierne (Hellestrup), død 1617, og Dorthe Rud, død 1648. Et tidligere alterbillede fra 1878 er nu i tårnrummet. Unggotisk døbefont af gotlandsk kalksten med indristede trekløverbuer og evangeliststatuetter.