Du er her: Sorø Leksikon - Ingemanns Ø
Logo for Sorø
          Kommune

Ingemanns ø


Ingemanns Ø er en kunstig ø, opbygget af affald fra den store ombygning i 1740-erne og vistnok også fra oprydningen efter de nedbrændte bygninger fra branden i 1813.

Professor Andreas Schytte, der boede i Ingemanns hus, plantede træer på fyldet og søgte ofte ly her for at kunne studere i fred. Der har tidligere ligget et lysthus på øen, og der har også været et hvidt stakit rundt om øen. Det siges, at Ingemann ofte sad her ude i stilheden og skrev på sine romaner, og at det var her, han skrev ”I Østen stiger solen op”.

Tidligere lå søens vandoverflade omkring 1 m højere end i dag. Dengang gik Ingemanns have helt ned til vandet. Øen har tidligere heddet Rosenstands Ø og Fru Borchs Ø efter fru Borch, der boede i huset i årene 1805-22, hvorefter Ingemann flyttede ind.