Du er her: Sorø Leksikon - Hjortnæs Skov


Hjortnæs Skov
Hjortnæs-huset set fra Skjolden

Beliggende vest for Sorø Sø. Indtil 1970 hørte Hjortnæs Skov under Sorø Kommune mens Grydebjerg Skov hørte under Pedersborg Kommune. Et nord-sydgående stengærde fra Haugerup til Ægir markerer det gamle sogneskel.

Fra 1780 og indtil 1852 blev Hjortnæs skov benyttet til græsning af kreaturer og svin fra Sorø bys gårde. Skoven var inddelt i hegnsvolde af flettede hasselkæppe. Disse kan stadig spores i skovbunden. Der findes en pjece om denne skov.