Du er her: Sorø Leksikon - Grydebjerg Skov


Grydebjerg Skov


Vest for Sorø Sø ligger Grydebjerg skov og Hjortenæs skov.

Søerne og terrænet omkring Sorø er formet af isen og dens afsmeltning i slutningen af istiden.

I skoven ligger flere høje punkter i det ujævne terræn, 46m, 48m og Grydebjerg på 58m. 'Ved foden ligger Grydebjerg mose, som er et dødishul. Da isen forsvandt, fordi det blev varmere, blev en kæmpe isblok liggende her. Rundt om isen blev sten, jord og sand fra smeltevandet aflejret. Da isblokken til sidst smeltede blev der et hul – Grydebjerg mose.

I denne skov ses et område med særligt eftertragtede bøgetræer, og her indsamles bøgens frø, bog, til planteskoler til nye bøgetræer. Gennem skoven løber åen Ørbæk rende (ør = grus).


Der er udarbejdet en vandretursfolder til skoven, som kan findes på nettet.