Du er her: Sorø Leksikon - Folmer DamFolmer Dam på Ankerhus

Maleri af Folmer Dam. Det hænger på Ankerhus, og er signeret "SVP 64".

Folmer Dams far blev gift med Magdalene Lauridsen, Ankerhus, og det blev bestemmende for hans livsværk. Han tog eksamen fra Landbohøjskolen, og blev kort efter af Magdalene Lauridsen overtalt til at blive lærer på Husholdningsseminariet Ankerhus.

Fra 1922 virkede han her som lærer, forstander og rektor gennem 50 år. Han var leder af Seminariet fra 1943-1966.

Folmer Dam var en gudbenådet underviser og foredragsholder, og som forfatter gjorde han sig bemærket, både på det faglige og det litterære område.

Folmer Dam var formand for institutionen Ankerhus' bestyrelse fra 1957 til kort før sin død i 1973.

Hans sidste opgave var indvielsen af en mindesten for Magdalene Lauridsen ved hendes 100-års dag den 25.4.1973.