Du er her: Sorø Leksikon - Vester-Broby Kirke


Vester Broby Kirke.Se på OplevSorø hvad der sker i Vester-Broby Kirke.


Vester Broby Kirke er bygget omkring 1150. Den har apsis, kor og skib i kamp. Kor og skib har 3 krydshvælv fra o. 1350, mens apsis har et halvkuppelhvælv. Skibet blev forlænget o. 1350-1400 i kamp, og norddør og syddør tilmuredes.

Der er fornemme kalkmalerier i apsis, bl.a. ”Kristus i sin herlighed” fra o. 1150-75, beslægtet med Alsted kirkes, på korets sydvæg rester fra o. 1330-50 med Jesu fødsel, på hvælvene scener fra Gl. og Ny Testamente, 1350-1400, i apsis en fremstilling af Kristus som verdens dommer. I apsisvinduet ses en dekoration fra 1300-tallet hvor Kristus rækker Peter en nøgle og Paulus i bog. Fra samme tid ses på skibets sydvæg Jesu fødsel, en frise med kronede jom fruer og forneden Helvedes gab. Som alterprydelse tjener apsismaleriet, mens en tidl. alter tavle hænger i nordvestkapellet. Unggotisk korbuekrucifiks o.1300, prædikestol o. 1875.

I området har der været flere kilder: Godekilde, Munkedams Kilde og Munkedamhullet.