Du er her: Sorø Leksikon - Veddebanen
Logo for Sorø
          Kommune


Veddebanen


Veddebanen løb mellem Sorø Landstation på Frederiksberg over Sorø Bystation og videre over Pedersborg og til Vedde. Banelinien var en privatbane, forpagtet af DSB. Stationen i Sorø, den tilhørende godsekspedition og stationen i Vedde var statsbanens og bygningerne tegnet af Statsbanerne arkitekt, H. Wenck. I godsadministrationen var der tolddeklaration. Banen havde tilsyneladende ikke den store interesse for DSB. Banen blev indviet uden de store armbevægelser 1. feb. 1903, var 15,9 km lang og havde en maksimal hastighed på 45 km/t.

Det stigende antal biler påvirkede passagertallet og 30.juni 1933 ophørte persontrafikken. Godstrafikken ophørte i 1951 og skinnerne fra Pedersborg til Vedde forsvandt i 1953. Mellem Landstationen på Frederiksberg og Pedersborg var der dog godstrafik til 1970 på grund af transporter til og fra Korkfabrikken og svineslagteriet. Skinnerne mellem Pedersborg og stationen på Frederiksberg fjernedes i 1975 og banelegemet blev til en gang- og cykelsti.