Du er her: Sorø Leksikon - Stine på Ægir


Stine på Ægir


Netop Ægir blev et samlingssted for akademieleverne. Årsagen var bl.a., at eleverne her var uden for Akademigrunden og kunne ryge deres tobak, de kunne købe en anden slags mad for små penge, og hos Stine, skovløberkonen, kunne de gennem en menneskealder få den moderlige omsorg, som de ofte små drenge savnede – selv om de først som voksne indrømmede det.

Da Stines mand døde i 1910, måtte hun fraflytte stedet. Der dannedes en forening med omkring 900 medlemmer som skaffede hende husly ved Vindelbro, hvor hun hvert år fik mange besøg af nye og gamle elever, til hun som 77-årig flyttede hen til en plejedatter eller søn i Køge (kilderne er uenige) . Hun døde i 1921, og blev begravet på Pedersborg Kirkegård ved siden af sin mand. Stines døbenavn var Bodil Kirstine Mogensen.

Soraner-bladet skrev om tiden ca. 1890: Ægir var et sted hvor pæne folk tog hen, og hvor Akademiet tolererede, at drengene tog hen. Her kunne de uden optrækkeri købe sødmælk, spejlæg, solidt landbrød med smør, tykmælk med revet brød og puddersukker og kaffe med hjemmebag og æbleskiver.