Du er her: Sorø Leksikon - Sorø Apotek


Sorø Apotek.På hjørnet af Storgade og Vestergade. Der har været apotek i Sorø siden 1606. Nuværende bygninger er opført i midten af 1800-tallet, ombygget og udvidet i 1919. Sidst istandsat i 1972. Apoteket fejrede sit 400 års jubilæum i 2006. I den anledning blev der udarbejdet et jubilæumsskrift.

Den nordlige ende af bygningen har i stueetagen tjent andre formål: bl.a. kontor, købmandsforretning, manufakturhandel og bolighandel. (se Ole Hoff Clausens bog: Storgade. Erhverv, mennesker, huse).

Første sal bl.a. tandlæge og senere lægekonsultation.

De sidste ejere er:

Fra 1927 apoteker A.E.Stahl, fra 1972 Ole Stahl, fra 2001 Anette Carlsen og fra 2006 Mads Haaning.

At være apoteker i Sorø kunne være en vanskelig sag. Byen var meget lille. Sorø Akademi dominerede området. Omkring 10 købmænd søgte at få del i kagen ved at kunne sælge nogle af den tids typiske apotekervarer. Apotekerne i Slagelse og Ringsted ville også have del i handelen i Sorø. En apoteker havde bl.a. ret til at sælge og udskænke vin og til at fremstille lægemidler.

Den første apoteker i Sorø var den dygtige læge Anders Christensen, som blev forstander for Sorø Skole og Gods 1602-1606. Han ligger begravet i Klosterkirken under hvælving. Herefter var der ingen apoteker før 1631.

Den næste i rækken var videnskabsmanden doctor Joachim Burser. Han blev i eftertiden husket for sit store herbarium, som han samlede på hele livet. Under svenskerkrigen i 1650-erne kom det til Sverige. Nogle af dem brændte og nogle nåede frem til universitetet i Uppsala. Det drejer sig om 30 store bind.

Fr. V åbnede det nye adelige akademi i 1747. Flere apotekere forsøgte at leve her i den lille by – uden held.

Magnus H. Klein var apoteker her 1779-1807. Han købte 52 tdl. i 2 parceller af Sorø Lille Ladegård. (se også ”Jul i Sorø” 2012).

I 1807-1811 blev Søren Kristian Ørsted apoteker i Sorø. Han købte bygningerne: et forhus i 19 fag i to etager, en tilbygning på 7 fag med kvist over 3 fag, 16 fag mod nord indrettet til bryggeri, lo og lade, en længe mellem gården og haven på 11 fag med stalde og karlekammer. Haven gik dengang helt hen til hjørnet af Søndergade og Vestergade.

I 1811 kom Hans Egede Glahn til Sorø. Han købte Ørsteds apotek i 1811. Han blev apoteker i Sorø i 40 år. Han udbedrede og udvidede bygningerne ude og inde.

Hans søn, Henrik K. Glahn (apoteker 1851-1893) overtog og ombyggede apoteket og ordnede den 13.000 kvadratalen store have. Han var medlem af byrådet, af skolerådet og af Sorø Spare- og Lånekasse.

Apoteket afhændedes til Harald Clausen i 1893, derefter til Arne Stahl i 1928 og i 1972 til Ole Stahl indtil 2001.

Omkring 1900 blev der produceret nogle få hundrede piller, i 1956 2.2 millioner, inden denne produktion blev indstillet og blev fabriksfremstillede.

I forbindelse med apotekets 400 års eksistens blev der fremstillet en bog med apotekets historie.

Mere i ”Jul i Sorø” 2009 s. 15 og 2006.

Sorø Lokalhistoriske arkiv. 2019.