Du er her: Sorø Leksikon - Sorø Akademi - Klosterskolen


Sorø Akademis Skole. Klosterskolen ( 1536-1586).Sorø Akademi er en moderne efterfølger af det middelalderlige klosters undervisning. I forbindelse med klosterlivet skete en del undervisning, både rettet mod klostrets egne beboere, og man tog folk ind og gav dem en uddannelse, men vi ved ikke hvor meget der foregik.

Ved reformationen i 1536 blev samtlige klostre nedlagt og kom under kronen. Mange klostre blev direkte nedlagt, mens cistercienserklostrene, som var herreklostre, der levede af gaver fra rige familier, blev påbudt at uddanne præster til den nye lære, så de kunne besætte embederne ved klostrets mange kirker i omegnen. Fra midten af 1500-tallet har der været en peblingeskole.