Du er her: Sorø Leksikon - Skellebjerg Kirke


Skellebjerg Kirke


Se på
OplevSorø hvad der sker i Skellebjerg Kirke.

Kirken ligger på en bakkeknold med fin udsigt fra kirkedøren.

Den har romansk kor, skib og apsis i kamp. Soklen har over en skråkant en rundstav af kridt.

På nordsiden ses to romanske vinduer med stik af frådsten. Det oprindelige vindue over for våbenhuset har en glasmosaik, der forestiller Jomfru Maria med Jesus.

Den romanske norddør er tilmuret. Syddøren er i brug, men ombygget og udvidet.

Kirken blev overhvælvet i gotisk tid og fik tårn med samtidigt hvælv, samt våbenhus, mest i kamp.

De fleste kalkmalerier er overkalkede men i korbuens nordside ses billeder af syndefaldet med to engle og lammet fra o. 1300.

Alterbordsforsiden fra 1605 har tre billeder forestillende Jesus, Peter og Johannes. Et alterbillede visende Kristus er fra 1865. Den romanske døbefont er med en moderne fod. I skibet ses et ligtræ over Maren Jensdatter, død 1663. Kirken restaureret i 1862.