Du er her: Sorø Leksikon - Rytterbjerget"Bjerget" eller Rytterbjerget”Bjerget”, også kaldt Rytterbjerget, ligger på Kongedalsgårdens jord, Skælskørvej 50, tæt op til Kongskilde Friluftsgård.

På gården lå byens første telefoncentral oprettet 1910. I starten med ganske få abonnenter, og den blev kort efter flyttet til Lorupvej 3.

Fra 1928 blev gården overtaget af Carl Petersen, som mere var vognmand og entreprenør end landmand. Fra 1940 var der flere ejere, der foruden at grave grus, dyrkede gårdens jorder. Fra 1955 blev grusgravningen mere mekaniseret, og der opstod et kæmpestort hul. Da der ikke var mere grus, blev hullet benyttet som losseplads, og i de følgende ca. 10 år fyldtes det med affald af mange slags. Med tiden blev hullet til en bakke – meget større end da man begyndte at grave grus. Under den følgende ejer fyldtes mere jord og affald på, så bakken blev højere end den oprindelig havde været. Der kom derfor påbud om at fjerne toppen. Derfor har Bjerget fået den form, det har i dag.

Omkring 2005 blev Bjerget overtaget af ”Åge V. Jensens Fond”. I dag er der offentlig adgang til Bjerget med en fantastisk udsigt over Tystrup sø.