Du er her: Sorø Leksikon - Nyrup Baptistkirke


Nyrup Baptistkirke

Mindesten ved Kilden.

Teksten er:

Daab ved kilden

Fra 1853 til 1903
døbtes her 995
mennesker med
troendes daab


Midtsjællands Baptistmenighed er en af de 52 menigheder under Baptistkirken i Danmark. Midtsjællands Baptistmenighed blev dannet i 1857, men var aktiv i mange år inden religionsfriheden kom i forbindelse med grundloven af 1849. Menigheden holdt da til i ”Kapellet på Vandløse Mark”, et hus bygget til menigheden. Baptisterne praktiserer dåb ved neddykning.

De første mange år skete det ofte ved kilden i Gyrstinge sø (uanset årstiden), hvor der i dag står en mindesten. Omkring 1000 er døbt ved neddykning her. I 1982 blev der rejst en mindesten ved Kilden i Store Bøgeskov.

Kirken i Nyrup blev indviet i 1909, bygget efter en tegning af en baptistkirke i Amerika ved S. Knudsen Pedersen. Kirken blev restaureret i 1974, hvor der blev åbent dåbsbassin. Samtidig blev nadverbordet og prædikestolen flyttet og der kom et maleri over dåbsbassinet.

I 1972 byggedes Pyramidesalen, med lokaler til børne- og ungdomsarbejdet.