Du er her: Sorø Leksikon - Niløse Kirke


Niløse Kirke


Se på OplevSorø hvad der sker i Niløse Kirke.


Ligger i er af Sjællands mindste sogne. Kirken bestod af romansk skib og kor af kampesten, med hjørner af tildannede kvadre. Den blev på grund af forfald så stærkt ombygget i 1847, at kun vestre del af skibet er bevaret. Triumfbuen, det romanske kor og de i sengotisk tid indbyggede hvælv blev helt nedrevet. Skibet blev forlænget mod øst, fik nyt kor og nye hvælv indbygget, 1 i koret og 3 i skibet.

Det lave tårn i vest er sengotisk og af munkesten, men stærkt ombygget i 1865, ligesom våbenhuset.

Altertavlen, maleri fra 1865 med ”Kristus i Getsemane” – i en samtidig nygotisk ramme.

Prædikestolen fra 1800-tallet. I våbenhuset ses 2 gravsten.

Indre Mission har præget menigheden fra 1860 og til vore dage.