Du er her: Sorø Leksikon - Mindesten for de faldne under du Slesvigske krige
Logo for Sorø
          Kommune

Mindesten for de faldne i de slesvigske krige


Stenen blev rejst i 1901 mellem søen og Molbechs hus af Soransk Samfund og afspejler – ligesom stenen foran Ingemanns hus – tidens stærke nationalfølelse.

Teksten lyder:


”Du der på vejen fra yngling til mand.
Her skal mindes de faldne soldater.
Soranere var de og kammerater,
som gik i døden for deres land”.

På bagsiden er nævnt 13 personer.