Du er her: Sorø Leksikon - Bengt Rønhof
Logo for Sorø
          Kommune


Mindesten i Bromme skov for Bengt Rønhof


Den 12. april 1945 blev Bengt Rønhof dræbt af tyskerne. Han havde været ude i illegalt ærinde og kom om morgenen cyklende hjem. Få hundrede meter fra hjemmet blev han passet op af tyskerne og skudt. Han blev 19 år.

Beboerne i Bromme samlede penge ind til en mindesten, som blev rejst på det sted i Bromme skov, hvor han blev skudt - ved Klosterbankens fod i vejens nordside. Bengt Rønhof var våbeninstruktør for en gruppe unge.

Hans bror Kjeld var oprindelig styrmandselev. Han blev senere løjtnant ved det norske luftvåben, men under krigen gjorde han tjenste som britisk langdistancepilot og gennemførte 183 togter over fjendtligt territorium. 20 af hans hold på 22 overlevede ikke krigen.