Du er her: Sorø Leksikon - Mellem 2 akter (skulptur)


Mellem to akter.
Skulptur foran rådhuset på RådhusvejSorø Rådhus blev taget i brug i 1982, og i 1985 opsattes en skulptur af billedhuggeren Ib Braase ved Rådhuset. Ib Braase kalder sit værk: ”Mellem to akter” og hentyder til Holbergs ”Jeppe på Bjerget”.