Du er her: Sorø Leksikon - Kolonien Filadelfia


Kolonien Filadelfia.


Kolonien Filadelfia blev grundlagt af overlæge A.Sell i 1897. Den er et privathospital for epilepsiramte, oprettet i ”kristen næstekærlighed”. ”Filadelfia” betyder søskendekærlighed.

Filadelfia skulle ikke se ud som et hospital, men som et venligt kvarter med haver.

Hospitalet har afdelinger for epileptikere og en psykiatriafdeling. Nye behandlingsmetoder betyder at langt de fleste epilepsipatienter kan behandles hjemme, så der er nu mindre brug for sengepladser.

I nyere tid er der kommet et genoptræningscenter for hjerneskadede ligesom et hospice er ved at blive bygget.

Der er oprettet et museum på Kolonivej 2, hvor der er åbent et par timer på onsdage. Museet viser en del af stifteren A. Sells private ejendele samt instrumenter mv. Dertil en del plancher, dias og video, der viser institutionens udvikling. I en årrække var der 700 sengepladser samt 170 patienter i lokal familiepleje.